Info ENERGIA 2017

23.02.2017

W dniach 23-24 lutego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbywają się targi i konferencja efektywności energetycznej pn. „Info ENERGIA 2017”.

W gronie prelegentów jest Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza i przewodnicząca Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Prezydent Zabrza wzięła udział w panelu pt. „Zrównoważony rozwój Śląska – aksjologiczne podstawy i praktyka działania”, którego organizatorem jest Politechnika Śląska, Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. W dyskusji o naszym regionie udział wziął także prof. Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, premier RP w latach 1997-2001, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej oraz prof. Andrzej Kiepas z Uniwersytetu Śląskiego.

Celem inicjatywy pn. „Info ENERGIA 2017” jest pokazanie potencjału tkwiącego w efektywności energetycznej, a jednocześnie przybliżenie najnowszych technik oszczędzania energii i obniżania jej kosztów. Problematyka efektywności energetycznej i ograniczenie zużycia energii w przemyśle i sektorze komunalno-bytowym jest wiodącym tematem i wyzwaniem dla miast i ich mieszkańców. Nowoczesne technologie energetyczne i poprawa efektywności energetycznej budynków są sposobem na poprawę jakości powietrza. Podczas targów można nawiązywać kontakty i zapoznać się z dostępnymi na rynku propozycjami technologii, efektywnych energetycznie produktów, urządzeń, a także nowatorskich usług do wykorzystania. Natomiast konferencja będzie miejscem prezentacji najnowszej, praktycznej wiedzy i rozwiązań, ale też wymiany doświadczeń między przedstawicielami branży a podmiotami i osobami odpowiedzialnymi za obszar efektywności energetycznej.

Źródło: www.infoenergia.com.pl