Uhonorowano „Profilaktyków Roku 2016”

20.02.2017

20 lutego, w Teatrze Nowym w Zabrzu, podsumowano plebiscyt na "Profilaktyka Roku 2016". Tytuł „Profilaktyk Roku” ma na celu uhonorowanie działań profilaktyczno-terapeutycznych, realizowanych na rzecz mieszkańców Zabrza zarówno przez konkretną osobę, jak i organizację. Tym razem to zaszczytne wyróżnienie przypadło w udziale Marzenie Oterman i Adamowi Ziemianinowi – w kategorii indywidualnej oraz Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu – w kategorii zbiorowej.

W uroczystości, która odbyła się w poniedziałek w Teatrze Nowym w Zabrzu, wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Zabrza na czele z prezydent miasta Małgorzatą Mańką-Szulik oraz przewodniczącym Rady Miasta Zabrze Marianem Czocharą. Nie zabrakło reprezentantów instytucji, organizacji i stowarzyszeń działających na co dzień na rzecz osób uzależnionych, a także prowadzących działalność profilaktyczno-terapeutyczną, w tym m.in. Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Użależnień w Zabrzu czy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu.

Tytułem "Profilaktyk Roku 2016" uhonorowano:

Marzenę Oterman – doradcę metodycznego edukacji wczesnoszkolnej, od 20 lat współpracującą z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabrzu w obszarze profilaktyki wczesnoszkolnej. Marzena Oterman od wielu lat jest koordynatorem programu „Kicaj Zdrowo”, angażującego dziesiątki zabrzańskich nauczycieli i tysiące dzieci z klas 1-3. Poprzez zabawę i edukację wśród najmłodszych realizuje działania profilaktyczne. Organizuje szkolenia profilaktyczne dla nauczycieli, kształtując tym samym kadrę liderów profilaktyki w Zabrzu.

Adama Ziemianina, który  jako dyrektor ds. pracowniczych KWK Sośnica- Makoszowy współpracował z grupą inicjatywną utworzenia Pracowniczego Punktu Konsultacyjnego. Angażował się w pomoc skierowaną so pracowników kopalni uzależnionych od alkoholu. Inicjował i organizował spotkania z dyrekcją kopalni, kadrą kierowniczą oraz związkami zawodowymi w celu ustalenia zasad pomagania pracownikom mających problem z alkoholem.

ZSO nr 13, który doceniono za podejmowanie i włączanie się w szereg akcji profilaktycznych, zarówno tych ogólnopolskich, jak i lokalnych, takich jak: pikniki profilaktyczne czy dyskoteki organizowane pod hasłem: „Potrafimy się bawić bez używek – zażywamy tylko dźwięki”. Od ośmiu lat szkoła koordynuje program „Aktywna Młodzież”. Dyrektor szkoły, wraz z pedagogiem i uczniami, chętnie przystępują do lokalnych przedsięwzięć profilaktycznych, takich jak: Bieg po zdrowie, Biegaj z Pileckim, Międzypokoleniowa Koalicja Nieobojętnych. W 2016 na terenie szkoły po raz piąty odbył się „Łańcuch czystych serc” jako kontynuacja ogólnopolskiej akcji zapoczątkowanej przez Marka Kotańskiego, która promuje zdrowy styl życia bez nałogów i używek. Od trzech w ZSO nr 13 odbywa się Miejski Konkurs Profilaktyczny. Hasłem przewodnim konkursu w 2016 było: „Nie dajmy się zniewolić dopalaczom”.