Prelekcja nt. Ormian w Muzeum Górnictwa Węglowego

17.02.2017

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz zabrzański oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich zapraszają 20 lutego do Sali Witrażowej Muzeum przy ul. 3 Maja 19 na prelekcję Bogdana Kasprowicza: ,,Rok 2017 Rokiem Ormian Polskich" i program poetycko-muzyczny. Spotkanie rozpocznie się o godz. 16.00.