Uwaga! Smog

16.02.2017

W związku z prognozowanymi warunkami meteorologicznymi, które będą utrudniać rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje o przekroczeni poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

16 lutego na terenie aglomeracji górnośląskiej prognozowane jest przekroczenie poziomu alarmowego 300 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Jakość powietrza będzie bardzo zła. Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

17 lutego na terenie aglomeracji górnośląskiej prognozowane jest przekroczenie wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu oraz ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego 300 µg/m3. Jakość powietrza będzie zła. Osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w naszym regionie można śledzić na stronie WIOŚ.