Z Kanadyjczykami o dziedzictwie poprzemysłowym

15.02.2017

Dziś w Sali Historycznej miejskiego Ratusza miało miejsce spotkanie prezydent miasta Zabrze Małgorzaty Mańki-Szulik z Hugues Grimard, prezydentem regionu Estiri i merem Asbestos, oraz przedstawicielami prowincji Québec w Kanadzie. Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń  w dziedzinie adaptacji dziedzictwa poprzemysłowego.

W trakcie spotkania goście przedstawili aktualną sytuację w miejscowości Asbestos i prowincji Québec, której gospodarka opierała sie przez lata na górnictwie, a w szczególności wydobyciu azbestu. Cztery lata po zamknięciu kopalni cały region poszukuje alternatywnych ścieżek rozwoju, a także sposobów na zaadoptowanie poprzemysłowego dziedzictwa i rekultywację terenów zdegradowanych. Wizyta w Zabrzu ma na celu wymianę doświadczeń oraz czerpanie z wzorców wypracowanych przez nasze miasto, które w ostatnim czasie z ośrodka przemysłowego stało się centrum nowoczesnej medycyny, edukacji, kultury i turystyki. Goście byli szczególnie zainteresowani projektem rekultywacji terenów wokół rzeki Bytomka oraz adaptacja Kopalni Guido i kompleksu Sztolni Królowa Luiza na potrzeby nowoczesnej turystyki.