Wybory do Rad Dzielnic 2017

14.02.2017

W związku z niespełnieniem wymogów zawartych w § 15  ust. 2 ordynacji wyborczej do dzielnicy Centrum Północ, na podstawie § 15 ust. 3 ww. ordynacji,  termin rejestracji kandydatów do Rady Dzielnicy Centrum Północ wydłuża się o 5 dni, tj. do dnia 18 lutego 2017 roku*.

*jeżeli wyznaczony termin przypada na dzień wolny od pracy, ulega on automatycznemu przedłużeniu do pierwszego dnia roboczego, tj. do dnia 20 lutego 2017 roku