Uwaga! Smog

14.02.2017

W związku z prognozowanymi warunkami meteorologicznymi, które będą utrudniać rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Od 14 do 15 lutego na terenie aglomeracji górnośląskiej występuje zagrożenie przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu oraz ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego 300 µg/m3. Jakość powietrza będzie zła. Osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w naszym regionie można śledzić na stronie WIOŚ.