Turniej tenisa dla najmłodszych

14.02.2017

Zapraszamy do udziału w zawodach dla uczniów zabrzańskich szkół podstawowych, które odbędą się 21 lutego na Hali Tenisowej przy ul. Piłsudskiego 83. Turniej będzie przeprowadzony z podziałem na chłopców i dziewczynki w 3 kategoriach: czerwonej do lat 8, pomarańczowej do lat 9 i zielonej do lat 10.

Turniej będzie przeprowadzony w formule 8 chłopców i 8 dziewczynek do każdej kategorii, łącznie 48 dzieci: liczy się kolejność zgłoszeń. Szkoła może zgłosić po 2 zawodników i 2 zawodniczki do każdej kategorii (chyba, że nie będzie kompletu zgłoszeń- patrz Regulamin pkt. I, ppkt4). Rozpoczęcie zawodów zaplanowano na godz. 8:30, natomiast przewidywany czas zakończenia na godz 13:30. Wszyscy zawodnicy otrzymają dyplom oraz medal uczestnictwa, udział w turnieju jest bezpłatny.

W załączeniu znajduje się regulamin oraz zgoda rodzica/prawnego opiekuna na udział dziecka w zawodach.

Zgłoszenia można dokonywać pod numerem telefonu: 609-288-363