Rekrutacja do przedszkoli

13.02.2017

Na kwiecień zaplanowano rozpoczęcie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych w Zabrzu na rok szkolny 2017/2018.

Postępowanie do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Informacje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbie punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria oraz informacje o terminach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminach składania dokumentów, zostaną opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu (BIP) w zakładce Oświata do 20.03.2017 r.