Zarządzenie Prezydenta Miasta – z zakresu zdrowia publicznego

10.02.2017

Przekazujemy do wiadomości zarządzenie nr 99/ZPS/2017 Prezydenta Miasta Zabrze z 8 lutego br.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Zabrza z zakresu zdrowia publicznego w 2017 roku w ramach II celu operacyjnego „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi”.

Pełna treść zarządzenia w załączeniu.