Zarządzenie Prezydenta Miasta – z zakresu programów polityki zdrowotnej

10.02.2017

Przekazujemy do wiadomości zarządzenie nr 100/ZPS/2017 prezydenta miasta Zabrze z 8 lutego br.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Zabrza z zakresu zdrowia publicznego w 2017 roku w ramach programów polityki zdrowotnej pn. „Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Zabrze”.

Pełna treść zarządzenia w załączeniu.