ZUS dla biznesu – najnowsze informacje dla przedsiębiorców

09.02.2017

Czy ZUS musi wiedzieć o każdej zmianie adresu przedsiębiorcy? Kto jest płatnikiem składek – centrala czy oddział? Jakie dokumenty są potrzebne do wypłaty zasiłku – gdy lekarz wystawi e-ZLA? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań istotnych dla przedsiębiorców  już są dostępne w najnowszym Magazynie Informacyjnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Nr 1–2 styczeń–luty 2017).

W Magazynie również przypomnienie "Do końca lutego przekaż informację roczną o składkach -Twoi pracownicy i zleceniobiorcy (lub inne osoby ubezpieczone) muszą do 28 lutego 2017 r. otrzymać od Ciebie informację o wysokości składek, które za nich odprowadziłeś w poprzednim roku"
Poza powyższym w Magazynie składki – po zmianie minimalnego i przeciętnego wynagrodzenia:
Od stycznia najniższe składki przedsiębiorcy na ubezpieczenia społeczne – emerytalne, rentowe, wypadkowe –
wynoszą 749,94 zł, a z dobrowolną składką chorobową – 812,61 zł. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą
i odprowadzasz składki od obniżonej podstawy, płacisz je w wysokości 175,92 zł, a z dobrowolną składką chorobową – 190,62 zł.
Kolejny interesujący temat to "Odroczenie terminu płatności składek sposobem na uniknięcie długów"
Masz bieżące problemy z opłacaniem składek? Możesz przesunąć termin ich płatności, jeśli złożysz wniosek i spełnisz warunki,
ZUS podpisze z Tobą umowę o odroczenie terminu płatności składek.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią bieżącego wydania Magazynu Informacyjnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (załącznik poniżej)!