Otwarty konkurs ofert – kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

09.02.2017

Przekazujemy do wiadomości zarządzenie nr 98/WKD/2017 Prezydenta Miasta Zabrze z 7 lutego br. w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia regulaminu pracy komisji oceniającej złożone wnioski na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017 r.

Treść zarządzenia w załączeniu.