Uwaga! Smog

03.02.2017

W związku z prognozowanymi warunkami meteorologicznymi, które będą utrudniać rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Wczoraj wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) w Zabrzu o 238 proc.

Dziś (3 lutego) jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego na większości obszaru województwa śląskiego będzie zła. Osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.

W sobotę (4 lutego) jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego na większości obszaru województwa śląskiego będzie dostateczna. Należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci

W niedzielę (5 lutego) jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego na większości obszaru województwa śląskiego będzie zła; lokalnie w aglomeracji górnośląskiej jakość powietrza może być bardzo zła. Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w naszym regionie można śledzić na stronie WIOŚ.