"Profilaktyk Roku 2016"

02.02.2017

Do końca grudnia ub. r. można było wysyłać zgłoszenia do III edycji konkursu „Profilaktyk Roku 2016” w kategorii indywidualnej oraz zespołowej.

18 stycznia br. członkowie Kapituły Profilaktyk Roku postanowili jednogłośnie:
* W kategorii indywidualnej członkowie Kapituły jednogłośnie, po ocenie pracy i zaangażowania na rzecz działań profilaktycznych, zgłosili kandydaturę do tytułu „Profilaktyk Roku 2016” w kategorii indywidualnej dwie osoby:
– Marzenę Oterman – doradcę metodycznego edukacji wczesnoszkolnej, od 20 lat współpracującą z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabrzu w obszarze profilaktyki wczesnoszkolnej. Od wielu lat jest koordynatorem programu „Kicaj Zdrowo”, angażującego dziesiątki zabrzańskich nauczycieli i tysiące dzieci z klas 1-3. Poprzez zabawę i edukację wśród najmłodszych realizuje działania profilaktyczne. Organizuje szkolenia profilaktyczne dla nauczycieli, kształtując tym samym kadrę liderów profilaktyki w Zabrzu.
– Adama Ziemianina, który jako dyrektor ds. pracowniczych KWK Sośnica- Makoszowy współpracował z grupą inicjatywną utworzenia Pracowniczego Punktu Konsultacyjnego. Angażował się w pomoc pracowników kopalni uzależnionych od alkoholu. Inicjował i organizował spotkania z dyrekcją kopalni, kadrą kierowniczą oraz związkami zawodowymi w celu ustalenia zasad pomagania pracownikom mających problem z alkoholem.

* W kategorii zespołowej-instytucja, do tytułu „Profilaktyk Roku 2016” został zgłoszony Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu przy ul. Wajdy 7, zgłaszającym było Gimnazjum nr 16 przy ul. Szenwalda 2. Kapituła jednogłośnie przyjęła powyższą kandydaturę do tytułu Profilaktyka Roku 2016, za podejmowanie i włączanie się w szereg akcji profilaktycznych zarówno tych ogólnopolskich, jak i lokalnych, takich jak: pikniki profilaktyczne czy dyskoteki, pod hasłem: „Potrafimy się bawić bez używek-zażywamy tylko dźwięki. konkursy profilaktyczne. Od ośmiu lat szkoła koordynuje program „Aktywna Młodzież”. Dyrektor szkoły wraz z pedagogiem i uczniami chętnie przystępują do lokalnych przedsięwzięć profilaktycznych takich jak: Bieg po zdrowie, Biegaj z Pileckim, Międzypokoleniowa Koalicja Nieobojętnych. Po raz piaty w 2016 na terenie szkoły odbył się „Łańcuch czystych serc” jako kontynuacja ogólnopolskiej akcji zapoczątkowanej przez Marka Kotańskiego, który promuje zdrowy styl życia bez nałogów i używek. Od trzech w szkole odbywa się Miejski Konkurs Profilaktyczny, hasłem przewodnim konkursu w 2016 było: „Nie dajmy się zniewolić dopalaczom”. Szkoła w sposób ciągły prowadzi działalność profilaktyczną zarówno na rzecz młodzieży tej szkoły, jak i na rzecz środowiska lokalnego.