KZK GOP – bezpłatna komunikacja 2 lutego

02.02.2017

W związku z prognozowanym wysokim stężeniem pyłu zawieszonego, komunikacja publiczna KZK GOP w dniu 2 lutego będzie bezpłatna dla posiadaczy samochodów.
 

Właściciele samochodów mogą podróżować komunikacją miejską bez biletu na podstawie dowodu osobistego i dowodu rejestracyjnego, w którym są wpisani jako właściciel lub współwłaściciel pojazdu.