Jak pomóc uczniom z Autyzmem i Zespołem Aspergera?

31.01.2017

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu zaprasza na lutowe spotkanie organizowane w ramach Programu Wsparcia Przedszkoli i Szkół na Rok Szkolny 2016/2017. Odbędzie się ono już jutro (1 lutego), a poświęcone będzie formom i metodom rozwijania umiejętności komunikacyjnych i społecznych na zajęciach rewalidacji z uczniami z Autyzmem i Zespołem Aspergera.

Poradnia zapraszamy zainteresowanych nauczycieli – zgłoszenia przyjmowane są on-line na stronie www.pppzabrze.pl w zakładce PROGRAM WSPARCIA.