Kolej na oddychanie – akcja społeczna DB Cargo Polska

27.01.2017

26 stycznia w ramach akcji „Kolej na oddychanie” na terenie Zabrza i Rybnika pracownicy DB Cargo Polska rozdali 10 000 pakietów składających się z ulotek informujących o tym jak należy się zachowywać  w dniach szczególnie wysokiego stężenia zanieczyszczeń w powietrzu oraz jednorazowych masek przeciwpyłowych.

Szkodliwe związki chemiczne oraz pyły zawieszone, popularnie zwane smogiem, stanowią zagrożenie dla zdrowia. Są czynnikami alergizującymi, mogą wywołać astmę, zapalenie oskrzeli czy ostrą niewydolność oddechową. Smog powoduje także zmniejszenie masy urodzeniowej płodu, zwiększa zachorowalność na nowotwory i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Zwiększa również prawdopodobieństwo wystąpienia astmy u dzieci.

Dla firmy odpowiedzialnej społecznie, posiadającej certyfikat Firmy Bliskiej Środowisku, kształtowanie pożądanych postaw i zachowań ekologicznych to obowiązek. Dlatego od dłuższego czasu prowadzimy szeroko zakrojoną edukację ekologiczną poprzez uświadamianie iż nasze codzienne wybory mają istotny wpływ na środowisko naturalne. Tak jest na przykład w przypadku decyzji o wyborze środka transportu, gdzie transport drogowy odpowiedzialny jest za ponad 70% emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, w przypadku kolei jest to niecały procent. Kto wybiera kolej przyczynia się znacząco do poprawy jakości naszego powietrza – mówi Katarzyna Marciniak, Rzecznik Prasowy DB Cargo Polska

Kolej jest ekologicznym środkiem transportu i zużywa dużo mniejszą ilość energii w przeliczeniu na transportowaną jednostkę na określoną odległość, emitując tym samym znacząco mniejsze ilości zanieczyszczeń. Ślad węglowy w kolejowych przewozach towarowych jest pięciokrotnie mniejszy niż ma to miejsce w przypadku ciężarówek, a koszty zewnętrzne należą do najniższych.