Dialog techniczny – utrzymanie terenów zrekultywowanych

27.01.2017

Zapraszamy do udziału w Dialogu technicznym dotyczącym zadania pod nazwą: Utrzymanie terenów zrekultywowanych w ramach projektu pn. ,,Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze”. Chodzi o propozycje wykorzystania terenów zielonych w aspekcie przyrodniczo- rekreacyjnym, które pozwolą zoptymalizować koszty utrzymania.

Wszelkie konieczne informacje znajdują się w OGŁOSZENIU O DIALOGU TECHNICZNYM w zakresie realizacji usługi oraz w załącznikach do ogłoszenia zamieszczonych w zakładce DLA MIESZKAŃCÓW – EKOLOGIA – Dialog techniczny, jak również w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacje można uzyskać również w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu technicznym – 3.02.2017 r., godz. 12.00.