Komunikat o stanie jakości powietrza

25.01.2017

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach informuje, że w ostatnich dniach wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3). Na stacji w Zabrzu 24 stycznia norma została przekroczona o 80 proc.

Według prognozy 25 i 26 stycznia w aglomeracji górnośląskiej i środkowej części województwa śląskiego jakość powietrza będzie zła. Zaleca się, aby osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci unikały przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu;

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w naszym regionie można śledzić na stronie WIOŚ.