Informacja o programie PFRON

25.01.2017

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 roku.

Obszary programu, które będą realizowane w 2017 r:

  1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  3. obszar D – likwidacja barier transportowych;
  4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
  6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Dla obszarów : B,C,D,F,G termin składania wniosków i wystąpień dla miasta Zabrze to 1 marca 2017r , wnioski prosimy składać do Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Wolności 286, pokój nr 207 w godz. 8.00 – 15.00.

Obszar E do 30 listopada 2017r bezpośrednio do Oddziału Śląskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Plac Grunwaldzki 8-10, 40 – 950 Katowice.
W przypadku pytań odnośnie uczestnictwa w programie prosimy o kontakt tel. 32 373 34 67 dla miasta Zabrze, 32 493 -21-15 PFRON Oddział Śląski.

Szczegóły odnośnie realizacji programu, aktualne kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” oraz wykaz powiatów leżących w podregionach spełniających warunki programu na 2017 r znajdują się na stronie internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl.