Astana Expo 2017 – dofinansowanie dla firm

25.01.2017

Polska Agencja Rowoju Przedsiębiorczości (PARP) zaprasza do skorzystania z pierwszej w historii udziału Polski w Wystawach EXPO oferty skierowanej do indywidualnych przedsiębiorców, która daje możliwość skorzystania ze wsparcia finansowego na działania promocyjne na terenie Kazachstanu.

Wystawa światowa, organizowana w stolicy Kazachstanu – Astanie, rozpocznie się 10 czerwca 2017 roku i potrwa trzy miesiące. Jej główny temat to "Energia przyszłości".

Udział przedsiębiorców w programie promocji gospodarczej zostanie sfinansowany ze środków poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – „Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Aktualny nabór o dofinansowanie rozpoczął się 12 stycznia i będzie trwał do 13 lutego 2017 roku.

Ogłoszenie o konkursie:
http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-3–3-poddzialanie-3–3-3-w-2016-r-2

W ofercie dla firm znalazły się m.in.:

1. udział w imprezach targowych na terenie Kazachstanu,

2. udział w Forum Energii Przyszłości lub Polsko-Kazachstańskim Forum Gospodarczym,

3. skorzystanie z usług szkoleniowych z zakresu umiędzynarodowiania przedsiębiorstw,

4. uczestnictwo w grupowych misjach gospodarczych,

5. organizację indywidualnej misji gospodarczej,

6. realizację działań informacyjno-promocyjnych.

Szczegóły -> https://expo.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/promocja-firm