Komunikat o stanie jakości powietrza

24.01.2017

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach informuje, że w ostatnich dniach wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3). Na stacji w Zabrzu 23 stycznia norma została przekroczona o 90%, dziś natomiast w godzinach nocnych i rannych nie zanotowano przekroczenia dopuszczalnych norm.

Według prognozy 24 i 25 stycznia jakość powietrza będzie dostateczna. Oznacza to, że należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu. Zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w naszym regionie można śledzić na stronie WIOŚ.

Zapisz