Debata o jakości powietrza

23.01.2017

"Smog. Walka o czyste powietrze". Pod takim tytułem odbyła się dziś w Warszawie debata zorganizowana przez redakcję Super Expressu i Super Biznesu.

 

W Hotelu Bellotto dyskutowali przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, naukowcy oraz przedstawiciele firm i instytucji mających wpływ na środowisko. Zabrze reprezentowała Katarzyna Dzióba, zastępca prezydenta Miasta Zabrza. W spotkaniu udział wzięli także Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Aleksander Sobolewski, dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Izabela van den Bossche z firmy Fortum, Jarosław Latacz z Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa, prof. Piotr Hoffman, kardiolog z Instytutu Kardiologii w Warszawie, dr n.med. Leszek Krześniak, onkolog oraz Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego. Zakres debaty obejmował działania podejmowane na rzecz poprawy jakości powietrza.
W ostatnich latach Miasto Zabrze wydało niemal 150 mln zł na termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz realizację projektów w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (tzw. duże PONE i małe PONE) dzięki czemu mieszkańcy otrzymali dofinansowanie na wymianę sposobu ogrzewania swoich domów. Ważnym działaniem są także realizowane przedsięwzięcia ekologiczne uświadamiające troskę o czyste powietrze. Zabrze podejmuje wiele działań w zakresie eliminacji niskiej emisji. To m.in. zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło budynków mieszkalnych poprzez termomodernizację i termorenowację, wykorzystanie istniejących sieci ciepłowniczych, wymiana starych, nieefektywnych urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi (węglem) na instalacje wysokosprawne energetycznie i ekologicznie.
Warto także nadmienić, że Zabrze zwiększyło obszary terenów zielonych o 183 hektary realizując program „Rekultywacji terenów w rejonie rzeki Bytomki”. W ostatnich latach odnotowywane jest zmniejszenie wskaźnika przekraczania dopuszczalnego poziomu stężeń pyłu PM10 w powietrzu. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Zabrze na lata 2016-2020 obejmuje następujące zadania:
–  Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
– Kontynuacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
– Termomodernizacja budynków mieszkalnych (wspólnoty, spółdzielnie)
– Podłączenie budynków mieszkalnych do sieci ciepłowniczej
– Budowa farm fotowoltaicznych
– Dalsza modernizacja dróg i rozwój sieci szlaków rowerowych
– Działania edukacyjne
Miasto Zabrze zgodnie z aktualnymi harmonogramami naborów na bieżąco analizuje możliwość pozyskania środków zewnętrznych w przedmiotowym zakresie.  Obecnie na walkę z niską emisją w budynkach wielorodzinnych można pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dotyczy to Wspólnot Mieszkaniowych). W ubiegłych latach podjęto działania związane z likwidacją niskiej emisji w budynkach wielorodzinnych gdzie między innymi zlikwidowano ogrzewanie na paliwo stałe i zastąpiono paliwem gazowym. Miasto Zabrze przeanalizowało również możliwość podłączenia budynków wielorodzinnych tam gdzie jest to możliwe do sieci ciepłowniczej. W działania poprawiające jakość powietrza w Zabrzu wpisują się Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla pracujący nad paliwem niskoemisyjnym tzw. „Błękitnym węglem” oraz firma Fortum, która buduje nową elektrociepłownię z zastosowaniem najnowszych technologii i rozwiązań pozwalających na ograniczenie szkodliwej emisji. Warto też przypomnieć, że Miasto Zabrze nawiązało współpracę z Centralą Zaopatrzenia Hutnictwa w zakresie poszukiwania innowacyjnych rozwiązań technicznych służących poprawie jakości powietrza w obszarze tzw. „emisji niskiej”.