Rejestracja firmy przez telefon już dostępna!

17.01.2017

Ministerstwo Rozwoju udostępniło usługę, która ma pomóc w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088

Po wybraniu numeru w trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjaśnia zasady rejestracji działalności gospodarczej, przyjmuje dane niezbędne do wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po rozmowie przedsiębiorca otrzymuje sms z numerem wniosku, z którym musi udać się do dowolnego urzędu gminy, gdzie urzędnik po wydrukowaniu przedkłada mu go do podpisu – proces rejestracji zostaje zakończony.