Konferencja „Możliwości inwestycji i rozwoju firm MŚP w 2017 roku przy pomocy środków Unii Europejskiej”

16.01.2017

Konferencja odbędzie się w dn. 07.02.2017 r. w Hotelu Silvia w Gliwicach (ul. Studzienna 8, Sala Valenciennes)
 

Poniżej program konferencji:

8:30 – 9:00 Rejestracja Gości
9:00 – 9:15 Otwarcie konferencji i powitanie gości
Prezentacja – Bank PEKAO SA
9:15 – 10:00 Na co można otrzymać wsparcie w ramach funduszy unijnych w 2017 roku oraz jak je skutecznie pozyskać
(ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej popularnego wśród przedsiębiorców działania 3.2 „Innowacje w MŚP”)
Prezentacja – SPECTRUM CONSULTING
10:00 – 10:45 Finansowanie inwestycji
Prezentacja – Bank PEKAO SA
10:45 – 11:00 Jak uniknąć postępowania wykroczeniowego za nieprzestrzeganie prawa pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Prezentacja – SEKA SA
11:00 – 12:30 POCZĘSTUNEK oraz indywidualne konsultacje z ekspertami PEKAO SA, SPECTRUM CONSULTING oraz firmy SEKA SA
 

Na konferencję zapraszają: PEKAO SA, SPECTRUM CONSULTING oraz SEKA SA