Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

13.01.2017

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 t.j. z późn. zm.) oraz art. 127 pkt. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469.) podajemy do publicznej wiadomości, że Starosta Gliwicki w związku z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na: Szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzenia wód opadowych i roztopowych do potoku Giudo, poprzez istniejący wylot W1.33/6.

Pełna treść zawiadomienia w załączeniu.