Otwarty konkurs ofert – krajoznawstwo

13.01.2017

Przekazujemy do wiadomości zarządzenie nr 28/WPTS/2017 1157/WPTS/2016 Prezydenta Miasta Zabrze z 13 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w 2017 roku.

Treść zarządzenia w załączeniu.