Zabrze przestrzenią rozwoju

Kontrole palenisk domowych

12.01.2017

Straż Miejska w Zabrzu przeprowadziła w okresie od 1 października do 31 grudnia 2016 r. 222 kontrole palenisk domowych w odpowiedzi na przyjęte zgłoszenia, oraz 34 kontrole w wyniku działań własnych podjętych przez strażników w trakcie pracy patrolowej w terenie.

Łącznie przeprowadzono 159 kontroli palenisk domowych, które w ośmiu przypadkach wykazały spalanie odpadów. Siedmiu sprawców zostało ukaranych mandatem karnym, natomiast wobec jednej osoby zastosowano pouczenie. Ponadto strażnicy otrzymali 53 anonimowe, niepotwierdzone zgłoszenia.

Strażnicy stwierdzili też 44 przypadki spalania liści, papy i innego rodzaju odpadów na ogródkach działkowych. Wobec 41 sprawców zastosowano pouczenie, natomiast 3 sprawców ukarano mandatem karnym.

Straż Miejska w Zabrzu prowadziła łącznie 256 spraw związanych z podejrzeniem nieprzestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.), w wyniku których przeprowadzono 203 kontrole nieruchomości. 11 sprawców wykroczeń zostało ukaranych mandatem karnym, a wobec 42 osób zastosowano pouczenie. 53 zgłoszenia nie zostały potwierdzone.

W okresie od 1 stycznia do 8 stycznia Straż Miejska w Zabrzu w wyniku zgłoszeń przeprowadziła 16 kontroli palenisk domowych, w trakcie których strażnicy nie stwierdzili spalania odpadów.