Zabrze przestrzenią rozwoju

Akcja "Sprzątaj po swoim psie"

11.01.2017

Na terenie Zabrza trwa akcja „Sprzątaj po swoim psie”. Ma ona na celu zwrócenie uwagi na poważny problem, jaki stanowią psie odchody na skwerach, placach czy ulicach – stwarzają one zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia człowieka, ponieważ wywołują groźne choroby.

Urząd Miejski w Zabrzu przypomina o obowiązku sprzątania po swoim psie. Psie odchody umieszczone w torebce należy wrzucać do zwykłych ulicznych koszy na śmieci lub pojemników na odpady zmieszane. Jest to sposób zgodny z prawem i stosowany, ze względów ekonomicznych, przez zdecydowaną większość miast, które zajęły się tym problemem.

W ramach akcji „Sprzątaj po swoim psie” na pojemnikach na odpady zmieszane na terenie Zabrza pojawiły się naklejki, a w wielu klatkach schodowych plakaty informujące o założeniach tej kampanii. Materiały edukacyjne dotrą również do najmłodszych mieszkańców naszego miasta, gdyż akcja skierowana jest także do dzieci z nadzieją, iż od najmłodszych lat przyswoją sobie nawyk sprzątania po swoim pupilu i będą miały jednocześnie wpływ na działania swoich rodziców.

Naklejki, plakaty i materiały edukacyjne przygotowane na potrzeby akcji „Sprzątaj po swoim psie” przypominają, że to właśnie na właścicielu psa spoczywa obowiązek sprzątania nieczystości po swoim pupilu. Zwracają też uwagę na fakt, że gdy właściciel nie posprząta po swoim psie, to naraża siebie i najbliższych na zakażenie pasożytami oraz zakażenie bakteryjne. Z materiałów informacyjnych dowiemy się też, że obowiązuje zakaz wprowadzania psów na tereny placów gier i zabaw dla dzieci.

Obowiązek sprzątania po swoim psie wynika z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zabrze (Obwieszczenie Rady Miasta Zabrze z 8 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXX/453/12 Rady Miasta Zabrze), a także z ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Jest on egzekwowany przez Straż Miejską. Jego niewykonywanie, zgodnie z art. 54 ustawy Kodeks wykroczeń, zagrożone jest karą grzywny w wysokości do 500 zł.