Informacja o jakości powietrza

09.01.2017

Regionalny System Ostrzegania informuje o przekroczeniu wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, występuje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego 300 µg/m3 na obszarze województwa śląskiego. W dniach 9 i 10 stycznia jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie zła.

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, kobiety w ciąży, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy, powinny podjąć następujące środki ostrożności: unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń; ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń, osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy, zaniechać palenia papierosów.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zabrzu informuje że w mieście funkcjonuje stacja pomiaru jakości powietrza należąca do WIOŚ Katowice wyniki prezentowane są na bieżąco link do strony: www.powietrze.katowice.wios.gov.pl

Poniżej przedstawiamy rekomendacje zachowań w zakresie jakości powietrza: 

* Osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy podatne na zanieczyszczenia powietrza

Zapisz

Zapisz