XXXVI sesja Rady Miasta Zabrze

03.01.2017

W najbliższy poniedziałek, 9 stycznia, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XXXVI sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostanie przedłożonych sześć projektów uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany uchwały nr XVIII/177/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego,
2) zmiany uchwały nr XVIII/197/11 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa na terenie miasta Zabrze,
3) założenia publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej o nazwie: Szkoła Podstawowa Nr 48 w Zabrzu, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 29 oraz nadania szkole statutu,
4) wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Prezydenta Miasta Zabrze – Pani Małgorzaty Mańka-Szulik,
5) zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zabrze,
6) skargi nr BK.1510.26.2016 na dyrektora Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji.