Nowe tereny inwestycyjne w strefie w Zabrzu

02.01.2017

Strefa ekonomiczna w Zabrzu została powiększona o 44 hektary i zajmuje powierzchnię 157 hektarów. Miasto ma do dyspozycji kolejnych 19 atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. W strefie i na terenach przyległych do niej funkcjonuje 10 firm.

Nowy obszar mieszczący się między ulicami Borsiga, Izaaca i Ziemską to grunt uzbrojony i przygotowany do realizowania planów biznesowych w Zabrzu. W większości są to tereny przeznaczone dla mniejszych inwestorów z różnych branż. Nowa część strefy ekonomicznej w Zabrzu została już doceniona przez ekspertów. Przypomnieć warto, że część nieruchomości zlokalizowana przy ul. Borsiga, Izaaca i Ballestrema otrzymała tytuł „Grunt na medal” przyznany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

– Rozwój terenów inwestycyjnych to jeden z priorytetów w działalność zabrzańskiego samorządu. W ostatnich latach zainwestowaliśmy w rozwój strefy 65 mln zł. 56 mln przeznaczyliśmy na kompleksowe uzbrojenie terenów i przygotowanie ich dla inwestorów. Zbudowaliśmy infrastrukturę drogową, sieć wodociągową oraz energetyczną – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Na ten cel pozyskaliśmy dofinansowanie z funduszy unijnych. Efekt jest taki, że dziś prezentujemy inwestorom atrakcyjną ofertę. Jak widać spotyka się ona z dużym zainteresowaniem, o czym świadczą kolejne podmioty, które tutaj rozpoczynają działalność.

W strefie i na terenach przyległych do niej funkcjonuje 10 firm. 3 już uruchomiły produkcję. Schoeller Allibert Sp. z o.o., globalny koncern produkuj4cy opakowania to trzecia co do wielkości inwestycja w całej KSSE w 2015 roku. Ponadto swoją działalność w Strefie rozpoczęły firmy KŁOS oraz Bud-Expert. Kolejne 4 (Metalsolution, YSP, PGB, Mandersloot) budują swoje zakłady.