Projekt „Zostań przedsiębiorcą …” szansą dla niepełnosprawnych

29.12.2016

Informujemy, że od dnia 30 grudnia 2016r. do dnia 20 stycznia 2017r. odbędzie się nabór dokumentów rekrutacyjnych dla osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie pn. „Zostań przedsiębiorcą – wsparcie niepełnosprawnych osób z woj. śląskiego”.

Projekt skierowany jest do:
– 48 osób niepełnosprawnych (w tym 29 kobiet i 19 mężczyzn),
– mieszkańców województwa śląskiego,
– do osób, które ukończyły 30 rok życia,
– do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo,
– do osób, które nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12-miesięcy przed przystąpieniem do Projektu.
Okres rekrutacji planowany jest od grudnia 2016r. do lutego 2017r.
W jego trakcie będą organizowane nabory dokumentów rekrutacyjnych do czasu zrekrutowania 48 uczestników projektu (w tym 29 kobiet i 19 mężczyzn).
Informacje na temat czasu trwania naborów dokumentów rekrutacyjnych będą umieszczane na stronie www.cdisz.pl.

Celem projektu jest udzielenie uczestnikom projektu:
-bezpłatnego wsparcia szkoleniowo – doradczego w sprawach związanych z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej
– jednorazowego wsparcia finansowego na sfinansowanie początkowych wydatków umożliwiających funkcjonowanie nowej firmy do kwoty 22 700 zł
– udzielenie wsparcie pomostowego w formie finansowej (w wysokości do 1320 zł przez 6 miesięcy) oraz doradczej.

W pierwszej kolejności do projektu przyjmowane są kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka.

Szczegółowe informacje odnośnie projektu znajdują się na stronie internetowej www.cdisz.pl.

Poniżej w załączniku skrócony opis projektu