Zabrze przestrzenią rozwoju

Gminny program aktywizacji społeczno–zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2015

23.12.2016

Urząd Miejski w Zabrzu we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Zabrzu zrealizował "Gminny program aktywizacji społeczno–zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2015", na który otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zadanie realizowane było w latach 2015 – 2016. W ramach programu osiemnastu długotrwale bezrobotnych mężczyzn uczestniczyło w zajęciach Klubu Integracji Społecznej, a następnie ukończyli oni szkolenie pn. „Technolog Wykończenia Wnętrz” podnosząc w ten sposób swoje kompetencje społeczne i nabywając nowe umiejętności zawodowe. Wykorzystując swoje nowo nabyte umiejętności wyremontowali w ramach projektu trzy wyznaczone przez Gminę lokale socjalne. Dzięki uczestnictwu w programie, oprócz zdobycia umiejętności ogólnobudowlanych, u uczestników programu zwiększyła się motywacja do zmiany ich dotychczasowej sytuacji życiowej, rozwinęły się umiejętności kluczowe takie jak komunikacja, czy umiejętność rozwiązywania konfliktów.