Zmiana na stanowisku komendanta PSP w Zabrzu

22.12.2016

Po 39 latach pracy, w tym 24 w Zabrzu, na emeryturę przeszedł starszy brygadier Jacek Kycia, miejski komendant Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu. W uroczystości brali udział m.in. prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, przedstawicie zabrzańskich służb mundurowych oraz Komendy Wojewódzkiej Policji. Obowiązki komendanta PSP w Zabrzu powierzono dotychczasowemu zastępcy, brygadierowi Kamilowi Kwoskowi.

St. bryg. Jacek Kycia urodził się 21 sierpnia 1956 r. w Katowicach. Po ukończeniu Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w 1981 roku i zdobyciu tytułu inżyniera pożarnictwa rozpoczął służbę w Zakładach Azotowych w Chorzowie na stanowisku inspektora pożarnictwa.

Po pięciu miesiącach – 1 stycznia 1982 r. – objął stanowisko zastępcy komendanta Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej pełniąc je do 31 października 1990 r. Następnie – od 1 listopada 1990 r. do 30 czerwca 1992 r. – st. bryg. Jacek Kycia pełnił służbę w ówczesnej Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Katowicach na stanowisku oficera specjalisty.

1 lipca 1992 r. st. bryg. Jacek Kycia został powołany na stanowisko zastępcy komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu. 1 sierpnia 1993 r. st. bryg. Jacek Kycia został powołany na stanowisko komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu, a po reformie administracyjnej kraju na stanowisko komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu, które piastuje do dnia dzisiejszego.

Komendant w 1999 roku ukończył studia wyższe magisterskie na Politechnice Łódzkiej w zakresie inżynieria środowiska w przemyśle, a w roku 2004 na Uniwersytecie Śląskim ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania sytuacją kryzysową.
W trakcie swojej służby st. bryg. Jacek Kycia był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Otrzymał między innymi:

  • Srebrny Krzyż Zasługi
  • Złoty Medal za Długoletnią Służbę
  • Złotą Odznakę Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej
  • Srebrny medal za ofiarność i odwagę w obronie życia i mienia
  • Złoty Medal za zasługi dla pożarnictwa
  • Złotą Odznakę Honorową Zasłużony dla województwa śląskiego
  • Srebrny Medal za zasługi dla obronności kraju
  • Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.