Kondolencje po zamachu w Berlinie

21.12.2016

W związku z tragicznymi wydarzeniami w Berlinie Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, skierowała kondolencje na ręce Elisabeth Wolbers, Konsul Generalnej Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu.

Szanowna Pani, Konsul Generalna Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu

Poruszeni doniesieniami o zamachu terrorystycznym w Berlinie przesyłamy na ręce Pani Konsul wyrazy głębokiego współczucia.
Łączymy się w bólu z ofiarami agresji. Wraz z wszystkimi, którzy cenią wolność, demokrację i uniwersalny system wartości wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec bezprzykładnego barbarzyństwa. Przemoc ta wymierzona jest w fundamenty naszego wspólnego europejskiego domu.
Dlatego tym mocniej solidaryzujemy się z pogrążonymi w żałobie Niemcami.

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Zabrza