Trwa nabór na przewodników po Kopalni Guido i Sztolni Królowa Luiza

20.12.2016

Do 29 stycznia 2017 r. można nadsyłać zgłoszenia na kurs przewodników po Kopalni Guido i Sztolni Królowa Luiza. To propozycja dla tych, którzy interesują się historią górnośląskiego przemysłu i lubią nowe wyzwania oraz pracę z ludźmi. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w dniach 13-17 luty 2017 r., a pierwszy etap szkolenia rozpocznie się jeszcze w lutym 2017 r.

Poszukiwane są osoby:

– otwarte, uśmiechnięte i obdarzone wyobraźnią
– cechujące się wysoką kulturą osobistą
– elokwentne i posiadające dobrą dykcję
– dyspozycyjne i gotowe do pracy w różnych terminach, również w weekendy i w godzinach wieczornych.

Dodatkowymi atutami będą:
– ukończone studia z zakresu górnictwa, geologii, historii, turystyki czy pokrewne
– doświadczenie w pracy przewodnika
– doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą lub osobami defaworyzowanymi (osobami starszymi, niepełnosprawnymi)
– status studenta lub emeryta górniczego
– szczególnie wysoko premiowana będzie bardzo dobra znajomość języków obcych (zwłaszcza angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, czeskiego, węgierskiego) i gotowość do oprowadzania grup obcojęzycznych.

Kurs składa się z dwóch etapów:
– szkolenie na Przewodnika po Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido, które odbędzie się w lutym i marcu 2017 roku
– szkolenie na Przewodnika po Sztolni Królowa Luiza, które odbędzie się w drugiej połowie 2017 roku. Warunkiem przystąpienia do tej części kursu jest posiadanie licencji Przewodnika po Zabytkowej Kopalni Guido.

Szkolenie w ramach pierwszego etapu kursu będzie składało się z dwóch części.
Część teoretyczna będzie obejmować cztery bloki zajęć:
– wykłady z wiedzy ogólnej (z zakresu historii Śląska, Zabrza, kopalń Królowa Luiza oraz Guido, Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, rozwoju techniki górniczej, geologii, kultury niematerialnej Górnego Śląska oraz turystyki industrialnej)
– zajęcia warsztatowe (metodyka pracy przewodnika, pierwsza pomoc przedmedyczna, autoprezentacja i profesjonalna obsługa klienta)
– funkcjonowanie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (oferta muzealna, turystyczna, edukacyjna, kulturalna i komercyjna, obowiązki przewodnika).
– zwiedzanie instruktażowe obiektów i tras turystycznych Muzeum Górnictwa Węglowego.
Zajęcia odbywać się będą w dni powszednie.
Część praktyczna będzie obejmować hospitacje wycieczek prowadzonych przed doświadczonych przewodników w indywidualnie ustalonych terminach.

Aby wziąć udział w naborze należy przesłać CV (koniecznie ze zdjęciem, co ułatwi identyfikację kandydatów w trakcie procesu rekrutacyjnego) oraz list motywacyjny na adres: kurs@muzeumgornictwa.pl lub dostarczyć osobiście bądź przesłać na adres Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, z dopiskiem: kurs przewodnicki.

CV prosimy zaopatrzyć w klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na kurs przewodników ZKWK GUIDO (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Termin nadsyłania zgłoszeń to 29 stycznia 2017 roku.

Organizatorzy kursu skontaktują się tylko z wybranymi osobami, które zaproszone zostaną na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się w dniach 13-17 lutego 2017 roku.

Kurs zostanie zakończony egzaminem teoretycznym i praktycznym, których pozytywne zaliczenie skutkuje uzyskaniem licencji Przewodnika po Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido. Organizator zastrzega sobie prawo do podpisania umowy z wybranymi osobami. Udział w kursie nie gwarantuje otrzymania pracy jako przewodnik.

Więcej informacji na stronie: www.kopalniaguido.pl

E-mail kontaktowy: kurs@muzeumgornictwa.pl

Telefon kontaktowy ws. rekrutacji: 32 630 30 91 wew. 2127