Pierwszy w Polsce zabieg ablacji na modelu zwierzęcym w Śląskim Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu

20.12.2016

16 grudnia br., w Śląskim Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu, wykonano pierwszy w Polsce zabieg ablacji punktowej RF z wykorzystaniem modelu zwierzęcego i zastosowaniem systemu najnowszej generacji opartego na technologii mapowania 3D. Zabieg odbył się w ramach kursów praktycznych I edycji Szkoły Elektrofizjologii Klinicznej powołanej przez Sekcję Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Po raz pierwszy w Polsce lekarze kardiolodzy mogli wziąć udział w szkoleniu i praktycznych zabiegach elektrofizjologicznych pod okiem najlepszych specjalistów w zakresie ablacji i elektrofizjologii w kraju oraz samodzielnie wykonać ablację na modelu zwierzęcym na najnowocześniejszym systemie wykorzystującym technologię mapowania 3D. Dotychczas tego rodzaju szkolenia były dostępne jedynie w zagranicznych ośrodkach, takich jak Minneapolis czy Hamburg.

– To niezmiernie ważne, by dać lekarzom możliwie najlepsze warunki do rozwoju wiedzy teoretycznej i szkoleń praktycznych, dlatego Zarząd Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego podjął inicjatywę stworzenia Szkoły Elektrofizjologii Klinicznej – mówi dr hab. n. med. Oskar Kowalski, Kierownik Pracowni Elektrofizjologii i Stymulacji Serca w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, przewodniczący Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. – Pierwszą edycję Szkoły skierowaliśmy do kardiologów elektrofizjologów będących na początkowym etapie kariery zawodowej. Przyświecała nam idea stworzenia jednolitego standardu edukacyjnego pod auspicjami towarzystwa naukowego. Dotychczas nie było w Polsce tego rodzaju systemu szkolenia dedykowanego tej grupie lekarzy – tłumaczy dr hab. n. med. O. Kowalski.

Na szkolenie teoretyczne w I edycji Szkoły Elektrofizjologii Klinicznej złożyły się wykłady z anatomii elektrofizjologicznej serca, zaawansowanej elektrokardiografii oraz taktyki zabiegowej. Prelekcje wygłosili m.in.: prof. dr hab. med. Andrzej Lubiński, Kierownik Kliniki Kardiologii Interwencyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kardiolog, elektrofizjolog, specjalista chorób wewnętrznych i prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak, Konsultant Krajowy w dziedzinie Kardiologii, Kierownik Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej Kliniki Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie.
W drugiej części Szkoły uczestnicy mieli możliwość udziału w zajęciach odbywających się w tzw. wet labie, gdzie obserwowali efekty aplikacji prądu RF na mięśniówkę serca w warunkach laboratoryjnych. Kolejnym elementem szkolenia była obserwacja zabiegów wykonywanych przez doświadczonych elektrofizjologów i wspólna dyskusja na temat stosowanych technik zabiegowych przy różnych zabiegach ablacji arytmii. Cykl szkoleniowy zwieńczyły zabiegi wykonywane na modelu zwierzęcym z wykorzystaniem najnowocześniejszego systemu mapowania trójwymiarowego.

W zabiegu ablacji arytmii w Śląskim Parku Technologii Medycznych Kardio-Med w Zabrzu wzięło udział ośmiu kursantów. Szkolenie teoretyczno-praktyczne zwieńczyło pierwszą edycję Szkoły. Uczestnikom zostały przyznane certyfikaty ukończenia Szkoły Elektrofizjologii Klinicznej Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jednocześnie Zarząd Sekcji Rytmu Serca już zapowiedział kontynuację działalności edukacyjnej i otwarcie kolejnych edycji Szkoły.

Schorzenia układu sercowo-naczyniowego stanowią pierwszą przyczynę zgonów w Polsce. Wiele z nich spowodowanych jest zaburzeniami rytmu serca, czyli arytmią. Jedną z poważniejszych form tego zaburzenia jest migotanie przedsionków, które pięciokrotnie zwiększa ryzyko udaru mózgu i nieleczone może prowadzić do poważnych skutków zdrowotnych a nawet zgonu. Do najskuteczniejszych metod leczenia migotania przedsionków zalicza się ablację. Jak przyznają eksperci, w Polsce tę formę terapii wykorzystuje się w leczeniu zaburzeń rytmu serca wciąż w zbyt małym zakresie. Nie ma wielu odpowiednio wyszkolonych kardiologów, choć sytuacja stopniowo ulega poprawie – coraz więcej lekarzy szkoli się w elektrofizjologii.

Ablacja to niefarmakologiczna metoda leczenia arytmii serca, takich jak migotanie przedsionków. Zastosowanie tej terapii chroni pacjentów przed udarem niedokrwiennym mózgu, który jest najgroźniejszym powikłaniem tej arytmii serca.

Szkoleniowe zabiegi ablacji w Zabrzu wykonano z wykorzystaniem elektroanatomicznego systemu Ensite Precision – narzędzia nowej generacji, pozwalającego na wykonywanie skomplikowanych zabiegów ablacji zaburzeń rytmu serca w znacznie krótszym czasie i zwiększającym ich bezpieczeństwo. Działanie systemu pozwala na stworzenie trójwymiarowej geometrycznej mapy serca przy jednoczesnym tworzeniu map potencjałowych (vide: rycina 2) i czasowych badanych struktur serca. Analiza otrzymanych danych pozwala precyzyjnie zidentyfikować podłoże arytmii i zlokalizować obszar odpowiedzialny za jego powstanie.

Źródło: www.kmptm.pl