Wsparcia na wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach – bezpłatne spotkanie

14.12.2016

Spotkanie, odbędzie się 16.12.2016 r. w godz. 9.00 – 15:00 w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym (ul. Wojska Polskiego 8, S-c) i będzie poświęcone Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Działanie 3.2 Innowacje w MŚP

 W trakcie spotkania omówiona zostanie dokumentacja konkursowa: kryteria wyboru i oceny projektów, kwalifikowalność wydatków, zasady prawidłowej realizacji oraz trwałości projektu, nadużycia finansowe, a także zasada dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz mechanizm racjonalnych usprawnień.

 Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich beneficjentów zainteresowanych powyższą tematyką. Spotkanie ma charakter nieodpłatny.

 W celu wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o rejestrację pod adresem -> http://scp-slask.pl/register/form/13

Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone drogą mailową (prosimy o wpisanie adresów mailowych).

Osoby do kontaktu: Adriana Witkowska-Konieczny, Krzysztof Winter, Jarosław Ziewiec. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, tel. (32) 743 91 71, (32) 743 91 77 fax (32) 743 91 61.