Wręczono Stypendia Prezydenta Miasta

14.12.2016

14 grudnia w Sali Historycznej zabrzańskiego Ratusza odbyło się wręczenie Stypendiów Prezydenta Miasta dla uczniów zabrzańskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Są one przyznawane na podstawie uchwały Rady Miasta Zabrze w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta Zabrze”.

Stypendia mogą otrzymać wybitnie uzdolnieni uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy są uczestnikami, laureatami, bądź finalistami konkursów, turniejów, olimpiad międzynarodowych i ogólnopolskich, których wykazy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz olimpiad wojewódzkich, których wykazy znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Kuratora Oświaty. Stypendium wypłacane jest przez okres dziesięciu miesięcy.

W roku szkolnym 2016/17 wpłynęło 28 wniosków, spośród których Stypendialna Komisja Rekomendacyjna wyłoniła 9 kandydatów do stypendium. Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik przyznała 9 stypendiów, które otrzymali:

  • Agnieszka Hrabak, uczennica Publicznego Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Salezjańskim Zespole Szkół Publicznych w Zabrzu
  • Agnieszka Mazur, uczennica Gimnazjum nr 25 w Zabrzu
  • Julia Podobińska, uczennica Gimnazjum nr 1 w ZSO w Zabrzu
  • Maja Hasterok, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w ZSO im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu
  • Jakub Kuk, uczeń VII Liceum Ogólnokształcące w ZS nr 10 w Zabrzu
  • Bartłomiej Mazur, uczeń III Liceum Ogólnokształcącego w ZSO nr 11 w Zabrzu
  • Marianna Michna, uczennica III Liceum Ogólnokształcącego w ZSO nr 11 w Zabrzu
  • Natalia Musiał, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w ZSO w Zabrzu
  • Magdalena Wilk, uczennica VII Liceum Ogólnokształcącego w ZS nr 10 w Zabrzu.