Otwarty konkurs ofert – krajoznawstwo

14.12.2016

Przekazujemy do wiadomości zarządzenie nr 1157/WPTS/2016 Prezydenta Miasta Zabrze z 3 grudnia 2016 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Zabrze w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania roku turystyki w 2017 r. 

Treść zarządzenia w załączeniu.