XXXV sesja Rady Miasta Zabrze

12.12.2016

19 grudnia, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XXXV sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostanie przedłożonych trzynaście projektów uchwał w nst. sprawach:

1) budżetu miasta Zabrze na 2017 rok,
2) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2017-2028,
3) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2016 rok,
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2016-2028,
5) Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.,
6) Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023,
7) wyrażenia zamiaru przekształcenia publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Zabrzu, poprzez zmianę siedziby szkoły z adresu: ks. Józefa Londzina 2, 41-800 Zabrze na adres: ks. Józefa Wajdy 7, 41-800 Zabrze,
8) wyłączenia publicznego Gimnazjum Nr 13 z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 13 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zabrzu, ul. ks. Józefa Wajdy 7,
9) rozwiązania Zespołu Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Zabrzu, ul. Zamkowa 2,
10) wyrażenia zamiaru likwidacji publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Zabrzu, ul. Zamkowa 2,
11) zarządzenia wyborów do Rad Dzielnic w Zabrzu,
12) zmiany Uchwały nr XXIV/321/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11.06.2012 r. w sprawie Statutu Miasta Zabrze,
13) powołania doraźnej komisji Rady Miasta Zabrze ds. opracowania zmian zasad przyznawania środków w ramach budżetu obywatelskiego.