Karta Młodego Przedsiębiorcy programem korzyści dla przedsiębiorców

12.12.2016

Program oferuje młodym zabrzańskim przedsiębiorcom preferencje, ulgi, zniżki i udogodnienia oferowane przez lokalne firmy i instytucje.
 

Adresatem programu są osoby fizyczne do 35 roku życia prowadzące działalność gospodarczą w Zabrzu, posiadające wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po odebraniu Karty Młodego Przedsiębiorcy wystarczy
zapoznać się z Katalogiem partnerów Programu – wybrać firmę, a dokonując transakcji okazać swoją Kartę Młodego Przedsiębiorcy i zyskać deklarowane przez partnera wsparcie!

Aby otrzymać kartę uczestnika programu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości lub w załączniku na stronie -> http://www.um.zabrze.pl/biznes/karta-mlodego-przedsiebiorcy
 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i chcesz wspomóc młodych przedsiębiorcówzostań partnerem programu Karta Młodego Przedsiębiorcy! Zaproponuj młodym przedsiębiorcom ulgę na Twoje usługi lub produkty – Twoja propozycja zostanie umieszczona w Katalogu partnerów programu. Zyskasz certyfikat partnera programu i nowych klientów. Pamiętaj, że Twój udział w programie jest bardzo ważny – każde wsparcie dla młodego przedsiębiorcy jest dla niego bardzo cenne! 

Katalog partnerów programu, wzór certyfikatu znajdują się w załącznikach na stronie -> http://www.um.zabrze.pl/biznes/karta-mlodego-przedsiebiorcy