Trwa XIV Konferencja Roboty Medyczne

09.12.2016

O godzinie 10.00, w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, rozpoczęła się dzisiaj XIV Konferencja Roboty Medyczne, organizowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Robotyki Medycznej (International Society for Medical Robotics) oraz Fundację Rozwoju Kardiochirurgii.

Konferencja jest dorocznym spotkaniem środowisk specjalizujących się w projektowaniu, konstruowaniu oraz stosowaniu robotów medycznych. Otworzyli ją goście z Węgierskiej Akademii Nauk Centrum Badań Energii w Budapeszcie wykładami wprowadzającymi z zakresu projektowania mikrourządzeń wykorzystywanych w rozmaitych dziedzinach techniczno-medycznych – od sensorów stosowanych w motoryzacji po sensoryczne implanty przydatne w neurologii.

Kontynuacją praktycznych wątków związanych z rozwojem robotyki medycznej będzie wystąpienie dr. n. med. Grzegorza Religi na temat przygotowań do zastosowania klinicznego robota toru wizyjnego Robin Heart PortVisionAble. Ten opracowany w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii i partnera przemysłowego projektu – koszalińską firmę Meden-Inmed, lekki przenośny robot do operacji endoskopowych, ma być eksperymentalnie użyty przez dr. G. Religę w przyszłym roku, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Wł. Biegańskiego w Łodzi. Planowaną operację z użyciem robota Robin Heart PVA komentować będzie podczas konferencji grono ekspertów z zakresu chirurgii zabiegowej: prof. dr hab. n. med. Józef Dzielicki, dr n. med. Krzysztof Borkowski, dr hab. n. med. Michał Zembala, dr hab. n. med. Damian Czyżewski oraz dr hab. n. med. Tadeusz Morawiec. Przedstawione zostaną również doświadczenia z dziedziny chirurgii robotowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, który jako jedyna placówka w Polsce, ma na swoim wyposażeniu amerykańskiego robota da Vinci.

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, jako gospodarz konferencji, zaprezentuje zakres prac własnych związanych z rodziną robotów Robin Heart, w tym Tele Robina jako platformę wielonarzędziową umożliwiającą techniczne i systemowe przygotowanie robotów Robin Heart do operacji na odległość.

Bardzo interesująco zapowiada się również specjalna sesja konferencji poświęcona robotom rehabilitacyjnym, w ramach której będzie mowa o urządzeniu do pionizowania osób z niedowładem nóg oraz o stanowisku do rehabilitacji stawu skokowego (Politechnika Warszawska), o systemie do rehabilitacji ręki (Politechnika Poznańska) i protezie ręki (Politechnika Wrocławska), o projekcie egzoszkieletu stawu łokciowego (AGH Karków) i o materiałach stosowanych w konstrukcji robotów medycznych (IMiM PAN Kraków).

Jak co roku, autorzy prac prezentowanych podczas konferencji walczyć będą o Statuetkę Robina, którą jury konkursowe przyzna pracy najlepiej ocenionej pod względem nowatorstwa, oryginalności i rzetelności prowadzonych badań oraz wagi dla rozwoju zrobotyzowanych urządzeń stosowanych w medycynie. Obok Statuetki Robina przyznana zostanie również nagroda publiczności – Strzała Robina.

Drugi dzień konferencji (10 grudnia) będzie miał charakter zamkniętego spotkania w ramach Akademii Sztuki Projektowania Robotów Medycznych (Akademia ISMR). Do udziału zaproszeni są aktywni uczestnicy konferencji, członkowie ISMR oraz specjaliści za zakresu sztuki użytkowej, psychiatrii i psychologii, przedsiębiorczości, prawa i bezpieczeństwa informacji, którzy rozmawiać będą o robotyce medycznej w reprezentowanych przez siebie dziedzinach.

Więcej informacji pod adresem: www.conference.medicalrobots.pl

Transmisja on-line dostępna jest na stronie Fundacji: www.frk.pl