Projekt „Przedsiębiorczy Śląsk” szansą dla niepełnosprawnych

09.12.2016

Celem głównym projektu jest założenie działalności gospodarczych wpisujących się w obszary technologiczne wskazane w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010–2020 przez 20 osób z niepełnosprawnościami (w tym min. 11 kobiet) zamieszkujących na terenie m. Rybnik i m. Zabrze spełniających kryteria grupy docelowej i utrzymanie funkcjonowania tych przedsiębiorstw przez co najmniej 12 miesięcy, w okresie 01.09.2016 -31.03.2018r.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ NA OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PROJEKCIE:

– osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,

– osoby po 30 roku życia,

– osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,

– osoby zamieszkujące na terenie m. Rybnik lub m. Zabrze (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).

– osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą i nie prowadzące działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu.

W projekcie weźmie udział w sumie 20 osób w tym min. 11 kobiet.

BIURO PROJEKTU:

ul. Wolności 262, 41-800 Zabrze, pokój 310/311

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 10:00 do 16:00

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU:

– udział w minimum 80% godzin szkoleniowo-doradczych przewidzianych dla danego uczestnika,

– opracowanie dobrej jakości biznes planu,

– utrzymanie działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy (liczone od dnia wpisu do CEiDG lub KRS).

WARTOŚĆ PROJEKTU: 948 502,50 w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 901 077,37

Szczegóły -> http://fundacjaimago.pl/projekty/aktualne/przedsiebiorczy-slask/