Znamy Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2017 rok

07.12.2016

W Polsce funkcjonuje 16 Programów Regionalnych, które finansuje budżet Komisji Europejskiej łączną kwotą 31,2 mld euro, a które zarządzane są na poziomie poszczególnych regionów. Dostępne środki służą zmniejszeniu dysproporcji w rozwoju regionów należących do Unii Europejskiej.
Największą pulą środków, bo blisko 3,47 mld euro (co stanowi ok. 11% całej alokacji przyznanej na Programy Regionalne), dysponuje Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020. Na tę sumę składają się środki z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
Za realizację Programu odpowiada Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca, a zadania wykonują Wydziały Urzędu Marszałkowskiego: Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto we wdrażanie zaangażowane są: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, a także Wojewódzki Urząd Pracy.

Harmonogram RPO WSL na 2017rok -> https://rpo.slaskie.pl/dokument/harmonogram_naborow_wnioskow_na_2017_rok_v_1