Otwarty konkurs ofert – kultura fizyczna

07.12.2016

Przekazujemy do wiadomości zarządzenie nr 1127/WPTS/2016 Prezydenta Miasta Zabrze z 6 grudnia br. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Zabrze w dziedzinie kultury fizycznej w 2017 roku.

Treść zarządzenia w załączeniu.