Dekada rozwoju Zabrza

06.12.2016

„Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg” – ślubowanie tej treści, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, złożyła dziesięć lat temu, 6 grudnia 2006 r., Małgorzata Mańka-Szulik, obejmując tym samym obowiązki Prezydenta Miasta Zabrze. Dwa lata temu rozpoczęła swą trzecią kadencję na tym stanowisku.

Tuż po złożeniu ślubowania prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik wygłosiła expose, w którym stwierdziła m.in.: „Zabrze ma wielki potencjał, wspaniałych mieszkańców i szanse bycia miastem naprawdę europejskim. Dokonamy tego wspólnie”.

Od tego momentu mija dzisiaj dziesięć lat. W tym czasie podjęto szereg inicjatyw, które zmieniły oblicze Zabrza. Z ośrodka poprzemysłowego, gdzie problemy społeczne generowało strukturalne bezrobocie przekraczające 20 proc. Zabrze stało się miastem turystyki postindustrialnej, nowoczesnej gospodarki opartej na innowacyjnych technologiach, nauki i medycyny, kultury i sportu. Systemowe wprowadzanie zachęt inwestycyjnych połączone z poszerzeniem i uzbrojeniem Specjalnej Strefy Ekonomicznej za kwotę 65 mln zł zaowocowało wzrostem atrakcyjności Zabrza dla przedsiębiorców, lokowaniem w mieście zakładów produkcyjnych i usługowych, a w rezultacie spadkiem bezrobocia w bieżącym roku do poziomu 7,6 proc.

– Przygotowując budżet miasta od wielu lat kierujemy się tym, aby przeznaczyć jak największą kwotę na inwestycje. Dodatkowo pozyskujemy fundusze zewnętrzne na rozwój Zabrza. W mijającej dekadzie to była kwota 1,4 mld zł
– stwierdza prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Kosztem ponad 800 milionów złotych zmodernizowaliśmy wodociągi i kanalizację zapewniając podwaliny pod sprawne funkcjonowanie miasta w kolejnych dziesięcioleciach. W Zabrzu powstała nowa sieć dróg ze „Średnicówką” na czele, przeprowadziliśmy proces termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, wybudowaliśmy Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka, basen, korty tenisowe, sale gimnastyczne czy funkcjonalne przedszkole. Świadectwem przemian są również nowe osiedla mieszkaniowe, stadion mogący już teraz pomieścić 24 tys. wiernych kibiców „Górnika Zabrze” bądź 183 hektary terenów zrekultywowanych.

Zabrze jest rozpoznawalnym w skali kraju i Europy symbolem turystyki postindustrialnej. Kopalnia Guido to sztandarowy obiekt odwiedzany miesięcznie nawet przez 25 tys. osób i kształtujący rozpoznawalność Zabrza w Europie oraz świecie. Wciąż powstają nowe atrakcje dla turystów, takie jak np. Sztolnia Królowa Luiza, Park 12C czy udrażniana obecnie Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna. Warto zaznaczyć, że na rozbudowę obiektów turystyki postindustrialnej przeznaczono ponad 200 mln zł, z czego 130 mln zł pozyskano z funduszy zewnętrznych.

Poprawę sytuacji gospodarczej stymuluje również rozwój szkolnictwa, w tym szkolnictwa zawodowego oraz doprowadzenie do uzyskania przez Zabrze statusu miasta akademickiego. Studentów kształcą takie uczelnie jak Śląski Uniwersytet Medyczny na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym, Politechnika Śląska na Wydziale Organizacji i Zarządzania oraz pierwszym w kraju Wydziale Inżynierii Biomedycznej czy Wyższa Szkoła Techniczna. Badania prowadzą specjalistyczne placówki Polskie Akademii Nauk oraz takie podmioty jak Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla czy Instytut Techniki i Aparatury Medycznej.
Zabrze postrzegane jest obecnie również poprzez medycynę. Funkcjonują tu wiodące szpitale, takie jak: Śląskie Centrum Chorób Serca, konsekwentnie modernizowany Szpital Miejski czy zbudowane w ostatnich latach Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka. W mieście powstał pierwszy w regionie Park Technologii Medycznych Kardio-Med. Silesia. Prestiżowe konferencje medyczne skupiają na naszym mieście uwagę autorytetów i medycznych sław.

Zabrze stało się centrum kultury, gdzie światowej renomy wydarzenia jak Międzynarodowy Festiwal im. Krzysztofa Pendereckiego z osobistym udziałem mistrza zwieńczają bogatą ofertę Teatru Nowego, Filharmonii Zabrzańskiej, Domu Muzyki i Tańca, Miejskiego Ośrodka Kultury. Warto też zaznaczyć, że w ostatnich latach przeprowadzono kompleksową modernizację tych instytucji oraz termomodenizację obiektów użyteczności publicznej, w tym kilkudziesięciu szkół i przedszkoli. Miasto dofinansowuje też remont zabytkowych obiektów i nadaje nowe funkcje zabytkowym budynkom. Nowe siedziby zyskały Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy.

W trakcie ostatniego dziesięciolecia do Zabrza przybywali tacy artyści jak Wojciech Kilar, Pat Metheny, Chick Corea czy Kristian Zimerman. Gościli tu też m.in. Lech Wałęsa, Jose Manuel Barroso, Andrzej Wajda, Janusz Kapusta czy Philip Zimbardo. W naszym mieście odbywają się niepowtarzalne koncerty, spektakle, festiwale, konkursy oraz wernisaże. Duchowe i artystyczne przeżycia łączą coroczne Dni Papieskie i Metropolitalne Święto Rodziny.

Realizujemy znaczące projekty, aby Zabrze cieszyło się należną pozycją na mapie naszego regionu, kraju i wspólnego europejskiego domu – podsumowuje Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.