Zabrzański Biznesplan – I etap zakończony!

02.12.2016

30 listopada zakończył się pierwszy etap Konkursu Zabrzański Biznesplan 2016. Uczestnicy Konkursu nadesłali 32 biznesplany (w tym dwa wpłynęły od grup dwuosobowych)
 

Swoje pomysły biznesowe na Konkurs zgłosiło 13 mikroprzedsiębiorców (12 Zabrzan i 1 uczestnik z Sosnowca), a pozostała grupa uczestników to 21 osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej – w tym 15 Zabrzan oraz osoby zameldowane w Żernicy, Imielinie, Nieżychowicach, Gliwicach, Katowicach i Bydgoszczy.
W następnym, trwającym od 1 grudnia etapie Konkursu przeprowadzane są oceny formalne i merytoryczne nadesłanych biznesplanów, po których rozpoczną się prace Kapituły Konkursu nad wyłonieniem laureatów.
 

http://www.um.zabrze.pl/biznes/zabrzanski-biznesplan